Tag: generic

Results

  • Jozan

    Prije 25 godina, u večeri zimskog solisticija na koju se obilježavao veliki Desnin blagdan "Ritual of Stardust", na vratima božičinog skromnog hrama u Denovaru pronađena je košara s novorođenim dječakom. Stari patuljak Eberk, predstojnik hrama, uzeo …

All Tags